Logo Gezond en Bewust
Logo Gezond en Bewust

Privacy

Privacy reglement (AVG)

Om mijn werk als Orthomoleculair therapeut zo goed mogelijk te kunnen doen en cliënten zo optimaal mogelijk te ondersteunen is het nodig dat ik gegevens bewaar ten behoeve van het aan te leggen dossier.

Dit dossier omvat NAW gegevens, de ingevulde anamnese, een behandelplan, eventueel van toepassing zijnde notities en factuur.

Ik ben de enige die toegang heeft tot deze gegevens en deze worden nimmer aan derden verstrekt, behoudens het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de EMB test (naam, geboortedatum en de aard van de klachten).

Op verzoek van de cliënt zelf is het mogelijk om het dossier van de cliënt zelf door de cliënt zelf in te zien.

Vanzelfsprekend zijn alle dossiers goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en ga ik met de grootst mogelijke integriteit om met gegevens van cliënten.

Het dossier kent een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.